Gallery

F41, 65 euro, diameter 43 mm

F41, 65 euro, diameter 43 mm

 No 51, 33 euro, diameter 43 mm

No 51, 33 euro, diameter 43 mm

brooches new collection

J25, 70 euro, diameter 51 mm

C 48 26 cm vase, 450 euro C 49, 26 cm lamp, 480 euro

C 48, 26 cm vase - 450 euro and C 49, 26 cm lamp - 480 euro

Framed paintings on porcelain tiles

White roses - Open oils on porcelain tile